Busskur vid en hållplats i landsbygdsmiljö.
Pressmeddelande 2021-08-19

Vissa busskurer kommer att återplaceras på Öland

Kalmar länstrafik stoppar tillfälligt översynen av busskurerna på Öland och i resten av Kalmar län.

Förra veckan påbörjade Kalmar länstrafik arbetet med se över samtliga busskurer i Kalmar län. Det innebär att länstrafiken går igenom skicket på busskurerna i länet och sedan avgör vilka kurer som behöver rustas upp, flyttas eller plockas bort.

Vilka hållplatser som är berättigade till en busskur styrs utefter antalet påstigande resenärer. Samtidigt kan en busskur i gott skick lämnas på en hållplats som saknar resandeunderlaget. Kalmar länstrafik påbörjade arbetet i Borgholms kommun.

På grund av bristande kommunikation med länets kommuner stoppar nu Kalmar länstrafik tillfälligt arbetet. Detta innebär att Kalmar länstrafik inte kommer plocka bort fler busskurer förrän en dialog med kommunerna som påverkas har genomförts.

- I detta fall har vi brustit i kommunikationen med berörda kommuner. Kommunerna har inte fått möjlighet att lämna sina synpunkter. Det gör att vi kommer omvärdera vår översyn för att se om vissa busskurer kan återplaceras, säger trafikdirektör Christer Holmgren, Kalmar länstrafik.

Kalmar länstrafik kommer inom kort påbörja en dialog med Borgholms kommun gällande behovet av busskurerna samt vilka kurer som kan komma återplaceras.

- Vi kommer att ta in synpunkter från Borgholm om vilka kurer som ska återplaceras så att vi gemensamt kan hitta en bra väg framåt. Fram till dess att vi är överens kommer arbetet med översynen att stoppas.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet