Pressmeddelande 2021-02-15

Webbplats start på samarbete för inflyttning

Den nya webbplatsen Flyttahit.nu markerar startskottet för en gemensam satsning för att få fler att flytta till Kalmar län.

Flyttahit.nu är en webbplats för den som funderar på att flytta till Kalmar län. Där ges en samlad överblick om var lediga jobb, bostäder till salu, närmaste skola, hälsocentral och mataffär ligger i förhållande till varandra.

- Vi vill hjälpa besökarna att skapa sig en bild av hur ett framtida liv här kan se ut, så att de tar ett avgörande beslut och flyttar hit. Nu har vi en gemensam webbplats som vi alla, både företag, organisationer och privatpersoner, kan använda för att tipsa någon om att flytta hit, säger Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör.

Webbplatsen är en del i ett samarbete mellan Region Kalmar län och länets tolv kommuner, där länet för första gången tillsammans hjälps åt att få fler att flytta hit.

- Det känns fantastiskt bra att vi har landat i en gemensam satsning för att profilera vårt län inför nya länsinvånare. Det hade inte var möjligt innan Region Kalmar län bildades 2019 och inte heller möjligt utan samtliga tolv kommuners medverkan, säger Helena Nilsson.

Målet med satsningen är att stärka regionens attraktivitet, underlätta kompetensförsörjningen för regionens arbetsgivare och öka antalet invånare i Kalmar län. Det går i linje med målet i den regionala utvecklingsstrategin, om att både offentlig sektor och näringslivet ska locka ny, välutbildad kompetens till länet.

- Vi har tagit vara på det goda jobb inom platsmarknadsföring och inflyttning som gjorts och pågår i samarbetet Kalmarsundsregionen samt i Västervik och flera andra kommuner. Tack vare vårt nära samarbete mellan kommunerna i arbetsgruppen kompletterar denna nya satsning på bästa sätt det som redan görs, både i kommunerna och regionalt, och gör att arbetet blir mer effektivt och kraftfullt, säger Viktor Lovén, kommunikatör och arbetsgruppsledare.

Som en del i satsningen har även en gemensam undersökning genomförts för att ta reda på motiv och upplevelser hos de invånare som flyttat in till länet mellan åren 2017-2020. För fortsatta gemensamma aktiviteter i arbetet tas nu en tvåårig handlingsplan fram som sedan ska uppdateras årligen. Satsningen finansieras av kommunerna, som betalar en krona per invånare, och Region Kalmar län som växlar upp med lika stor del, en krona per invånare.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet