Dekorbild.
Pressmeddelande 2020-04-14

Ytterligare ett dödsfall i covid-19

Ytterligare en person har avlidit i covid-19 på Länssjukhuset i Kalmar. Det rör sig om en man i 80-årsåldern med bakomliggande sjukdom.

Hittills har fem personer med bekräftad smitta avlidit i Kalmar län, utöver det finns också flera dödsfall som med stor sannolikhet också beror på covid-19.

På tisdagen var totalt 25 personer inlagda på Länssjukhuset i Kalmar och Västerviks sjukhus med konstaterad covid-19. Sju av dem vårdades också på intensivvårdsavdelning. Under påskhelgen togs en patient från Region Sörmland emot för vård i länet och ytterligare en patient anlände på tisdagen.

Totalt har 80 personer i Kalmar län konstaterats med covid-19 av de knappt 900 tester som skett. Med en stadig ökning av bekräftade fall gör också smittskyddsläkaren en ny bedömning av omfattningen av samhällsspridning av det nya coronaviruset.

- Nu är det inte bara i enskilda kommuner man kan tala om samhällsspridning. Det gäller hela Kalmar län, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.

Mer information

Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare

Kontakt sker genom pressjouren
0480-841 31 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet