Dekorbild
Pressmeddelande 2020-04-01

Ytterligare två dödsfall i covid-19

Ytterligare två personer som med hög sannolikhet var sjuka i covid-19 har avlidit vid ett särskilt boende. Därmed har tre dödsfall i covid-19 inträffat i länet.

Det rör sig om två män i 80- respektive 95-årsåldern som båda hade bakomliggande sjukdomar. De bodde liksom det första dödsfallet på ett särskilt boende i Torsås kommun där smittskyddsläkaren i förra veckan konstaterade att det finns samhällssmitta.

- Det sker varje vecka slumpmässiga provtagningar ute på särskilda boende i samtliga länets kommuner. Hittills är det bara vid ett boende som covid-19 upptäckts i samband med dessa provtagningar. Det är de allra sköraste äldre som löper störst risk för svår sjukdom. Därför är det viktigt att besöksförbudet efterlevs och att vi tidigt upptäcker om det förekommer covid-19 på boenden, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.

Förutom de regelbundna provtagningarna vid särskilda boende provtas patienter med luftvägssymtom och/eller feber som ska läggas in på sjukhus. Också bland nyckelpersoner inom vården sker kontinuerlig provtagning.

- Vårt mål är att inte få en spridning av covid-19 inom vården. De som är så sjuka att de behöver läggas in tas om hand enligt de riktlinjer som finns. På det sättet ska smittspridning från dessa patienter hindras, säger Lisa Labbé Sandelin.

Trots det har det på en avdelning vid länssjukhuset visat sig att både patienter och personal blivit smittade.

- Smittspårning är initierad och det är oklart hur smittan kommit in på sjukhuset.

På onsdagen hade sammanlagt 38 personer bekräftats ha covid-19 i Kalmar län. 17 personer låg inlagda på sjukhus, varav tre på intensivvårdsavdelning.

Mer information

Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare

Kontakt sker genom pressjouren
0480-841 31

 

 

 

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet