Anslagstavla

Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll från regionfullmäktige, regionstyrelse och nämnder samt kallelser.

Kallelser

Regionfullmäktige

Datum: 2020-04-02
Plats: 

Regionstyrelsen

Datum: 2020-02-13
Plats: Odlingen, Regionhuset Kalmar
Läs kallelse och handlingar

Kollektivtrafiknämnden

Datum: 2020-02-20
Plats: Galleriet, Högsby
Kallelse och handlingar

Regional utvecklingsnämnd

Datum: 
Plats: 

Anslag av protokoll

Regionfullmäktige

Mötesdatum: 2020-02-06
Anslås: 2020-02-20
Tas ner:2020-03-12
Läs protokoll

Valberedning
Mötesdatum: 2020-02-06
Anslås: 2020-02-07
Tas ner:2020-02-28
Läs protokoll

Regionstyrelsen

Mötesdatum: 2020-02-05
Anslås: 2020-02-06
Tas ner: 2020-02-27
Läs protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum: 2020-01-27--28
Anslås: 2020-02-12
Tas ner: 2020-03-03
Läs protokoll

Kollektivtrafiknämnden

Mötesdatum: 2020-01-23
Anslås: 2020-02-04
Tas ner: 2020-02-26
Läs protokoll

Regional utvecklingsnämnd

Mötesdatum: 2020-01-22
Anslås: 2020-02-04
Tas ner: 2020-02-27
Läs protokoll

Patientnämnden

Mötesdatum: 
Anslås: 
Tas ner: 

Revisorer

Mötesdatum: 2020-01-30
Anslås: 2020-02-04
Tas ner: 2020-02-26
Läs protokoll

Mötesdatum: 2020-02-12
Anslås: 2020-02-19
Tas ner: 2020-03-11
Läs protokoll

Folkhögskolestyrelse

Mötesdatum: 2020-01-22
Anslås: 2020-02-04
Tas ner: 2020-02-27
Läs protokoll

Styrelsen för samordningsförbundet i Kalmar län

Mötesdatum: 2019-12-13
Anslås: 2019-01-29
Tas ner: 2019-02-17
Se anslag/bevis

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

Mötesdatum:
Anslås: 
Tas ner: 

Information om överklaganden

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Växjö. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning, dvs. den kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.