Anslagstavla

Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll från regionfullmäktige, regionstyrelse och nämnder samt kallelser.

Kallelser

Regionfullmäktige

Datum: 31 januari 2019
Plats: Gränsö, Västervik

Regionstyrelsen

Datum: 5 december 2018
Plats: Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar
Länk till handlingar

Regionstyrelsens arbetsutskott

Datum:
Plats:

Plan- och budgetberedning

Datum: 
Plats: 

Kollektivtrafiknämnden

Datum: 
Plats: 

Regional utvecklingsnämnd

Datum: 
Plats: 

Patientnämnden

Datum:
Plats:

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

Datum: 21-22 mars 2019
Plats: Gränsö, Västervik

Anslag av protokoll

Regionfullmäktige

Mötesdatum: 2018-11-29
Anslås: 2018-11-30
Tas ner: 2018-12-22
Länk till protokoll, § 118 (pdf)
Fullständigt protokoll
Anslås: 2018-12-11
Tas ner: 2019-01-02
Länk till protokoll (pdf)

Regionstyrelsen

Mötesdatum: 2018-11-29
Anslås: 2018-11-30
Tas ner: 2018-12-22
Länk till protokoll (pdf)

Mötesdatum: 2018-12-05 (omedelbar justering §§ 188-190)
Anslås: 2018-12-06
Tas ner: 2018-12-28
Länk till protokoll (pdf)

Regionstyrelsens arbetsutskott, omedelbar justering § 173-175
Mötesdatum: 2018-11-13
Anslås: 2018-11-14
Tas ner: 2018-12-05

Plan- och budgetberedning 

Anslås: 
Tas ner:

Kollektivtrafiknämnden

Anslås: 
Tas ner:

Regional utvecklingsnämnd

Anslås: 
Tas ner:

Kulturnämnden

Anslås: 2019-01-07
Tas ner: 2019-01-28
Länk till protokollet (pdf)

Patientnämnden

Anslås: 2018-11-27
Tas ner: 2018-12-18
Länk till protokollet (pdf)

Regionfullmäktiges valberedning

Anslås: 2018-11-30
Tas ner: 2018-12-22

Landstingets revisorer (till och med april 2019)

Anslås: 2018-11-27
Tas ner: 2018-12-19
Länk till protokollet (pdf)

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

Anslås: 
Tas ner:

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionens presidium

Anslås: 2018-12-10
Tas ner: 2019-01-01
Länk till protokollet (pdf)

Styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län

Anslås: 2018-10-22
Tas ner: 2018-12-13

Information om överklaganden

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Växjö. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning, dvs. den kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.