Anslagstavla

Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll från regionfullmäktige, regionstyrelse och nämnder samt kallelser.

Kallelser

Regionfullmäktige

Datum: 2020-04-02
Plats: Strand Hotell, Borgholm
Läs kallelse

Regionstyrelsen

Datum: 
Plats: 

Kollektivtrafiknämnden

Datum: 
Plats: 

Regional utvecklingsnämnd

Datum: 
Plats: 

Anslag av protokoll

Regionfullmäktige

 

Regionstyrelsen

Mötesdatum: 2020-04-02
Anslås: 2020-04-03
Anslaget t.o.m: 2020-04-27
Läs protokoll

Mötesdatum: 2020-03-11
Anslås: 2020-03-26
Tas ner: 2020-04-17
Läs protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott

 

Krisledningsnämnden

Mötesdatum: 2020-03-31
Anslås: 2020-04-01
Anslaget t.o.m: 2020-04-24
Läs protokoll

Mötesdatum: 2020-03-24
Anslås: 2020-03-26
Tas ner: 2020-04-17
Läs protokoll

Kollektivtrafiknämnden

 

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämndens presidium
Datum: 2020-03-26
Anslås: 2020-03-31
Anslaget t.o.m: 2020-04-23
Läs protokoll

Regionala utvecklingsnämndens presidium
Datum: 2020-03-30
Anslås: 2020-04-03
Anslaget t.o.m: 2020-04-28
Läs protokoll

Patientnämnden

 

Revisorer

 

Folkhögskolestyrelse

 

Folkhögskolestyrelsens presidie

Mötesdatum: 2020-03-18
Anslås: 2020-03-19
Tas ner: 2020-04-13
Läs protokoll

Mötesdatum: 2020-03-19
Anslås: 2020-03-19
Tas ner: 2020-04-13
Läs protokoll

Styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län

Mötesdatum: 2020-03-26
Anslås: 2020-03-30
Anslaget t.o.m: 2020-04-22
Läs protokoll

Styrelsen för samordningsförbundet i Kalmar län

 

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

 

Information om överklaganden

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Växjö. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning, dvs. den kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.