Anslagstavla

Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll från regionfullmäktige, regionstyrelse och nämnder samt kallelser.

Kallelser

Regionfullmäktige

Datum: 2019-06-04
Plats: 

Regionstyrelsen

Datum: 2019-06-18 

Budgetberedning

Datum: 2019-05-21

Kollektivtrafiknämnden

Datum: 2019-05-24
Plats: Galleriet, Kalmar länstrafik Högsby
Kallelse och föredragningslista

Regional utvecklingsnämnd

Datum: 2019-05-23
Plats: Odlingen, Regionhuset Kalmar
Kallelse och föredragningslista

Patientnämnden

Datum: 2019-06-19

Folkhögskolestyrelsen

Datum: 2019-05-23

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

Datum: 2019-05-24

Anslag av protokoll

Regionfullmäktige

Mötesdatum: 
Anslås: 
Tas ner: 

Regionstyrelsen

Mötesdatum: 2019-05-08
Anslås: 2019-05-21
Tas ner: 2019-06-11
Läs protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum: 2019-04-24
Anslås: 2019-04-29
Tas ner: 2019-05-20
Läs protokollet (§ 62-66)

Mötesdatum: 2019-04-24
Anslås: 2019-05-08
Tas ner: 2019-06-03
Läs protokollet

Plan- och budgetberedning 

Mötesdatum:
Anslås: 
Tas ner:

Beredningen för invånarfrågor

Mötesdatum: 2019-04-04
Anslås: 2019-05-14
Tas ner: 2019-06-04
Läs protokoll

Kollektivtrafiknämnden

Mötesdatum:
Anslås: 
Tas ner:

Regional utvecklingsnämnd

Mötesdatum: 
Anslås: 
Tas ner: 

Patientnämnden

Mötesdatum: 2019-04-16
Anslås: 2019-04-25
Tas ner: 2019-05-16
Länk till protokollet

Funktionshinderrådet

Mötesdatum:
Anslås: 
Tas ner: 

Pensionärsrådet

Mötesdatum: 2019-04-25
Anslås: 2019-05-14
Tas ner: 2019-06-04
Läs protokollet

Folkhögskolestyrelsen

Mötesdatum: 
Anslås: 
Tas ner: 

Revisorernas presidium

Mötesdatum: 2019-04-10
Anslås: 2019-04-24
Tas ner: 2019-05-15
Länk till protokoll

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

Mötesdatum: 
Anslås: 
Tas ner: 

Styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län

Mötesdatum: 
Anslås: 
Tas ner:  

Styrelsen för samordningsförbundet i Kalmar län

Mötesdatum: 2019-03-22, 2019-04-01
Anslås: 2019-04-25
Tas ner: 2019-05-16
Se anslaget
Läs protokollet 2019-03-22
Läs protokollet 2019-04-01

Information om överklaganden

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Växjö. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning, dvs. den kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.