Anslagstavla

Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll från regionfullmäktige, regionstyrelse och nämnder samt kallelser.

Kallelser

Regionfullmäktige

Datum: 2019-09-25
Plats: Stufvenäs Gästgifveri, Söderåkra
Kallelse och handlingar

Regionstyrelsen

Datum:
Plats: 

Budgetberedning

Datum: 
Plats:

Kollektivtrafiknämnden

Datum: 
Plats: 

Regional utvecklingsnämnd

Datum: 
Plats: 

Patientnämnden

Datum: 
Plats:

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

Datum: 
Plats: 

Anslag av protokoll

Regionfullmäktige

Mötesdatum: 
Anslås:
Tas ner: 

Regionstyrelsen

Mötesdatum: 2019-09-04
Anslås: 2019-09-18
Tas ner: 2019-10-09
Läs protokollet

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum: 2019-09-04
Anslås: 2019-09-12
Tas ner: 2019-10-04
Läs protokoll

Mötesdatum: 2019-09-11
Anslås: 2019-09-18
Tas ner: 2019-10-09
Läs protokoll

Kollektivtrafiknämnden

Mötesdatum: 
Anslås: 
Tas ner: 

Regional utvecklingsnämnd

Mötesdatum:
Anslås: 
Tas ner: 

Folkhögskolestyrelse

Mötesdatum: 
Anslås: 
Tas ner: 

Patientnämnden

Mötesdatum: 2019-09-17
Anslås: 2019-09-24
Tas ner: 2019-10-15
Läs protokollet

Revisorer

Mötesdatum: 
Anslås: 
Tas ner:

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

Mötesdatum:
Anslås: 
Tas ner: 

Styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län

Mötesdatum: 
Anslås: 
Tas ner:  

Styrelsen för samordningsförbundet i Kalmar län

Mötesdatum: 
Anslås: 
Tas ner: 

Information om överklaganden

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Växjö. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning, dvs. den kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.