Anslagstavla

Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll från regionfullmäktige, regionstyrelse och nämnder samt kallelser.

Kallelser

Regionfullmäktige

Datum: -
Plats: -

Regionstyrelsen

Datum: - 
Plats: -

Kollektivtrafiknämnden

Datum: 2020-08-27
Plats:

Regional utvecklingsnämnd

Datum: 2020-08-26
Plats:

Anslag av protokoll

Regionfullmäktige

Mötesdatum: 
Anslås:

Regionstyrelsen

Mötesdatum: 
Anslås: 

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum: 
Anslås: 

Krisledningsnämnden

Mötesdatum: 
Anslås: 

Kollektivtrafiknämnden

Mötesdatum:
Anslås:

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämndens presidium
Datum: 
Anslås: 

Patientnämnden

Datum:
Anslås: 

Revisorer

Datum: 
Anslås: 

Folkhögskolestyrelse

Datum: 
Anslås: 

Styrelsen för samordningsförbundet i Kalmar län

Datum: 2020-06-26
Anslås: 2020-08-05
Anslaget t.o.m: 2020-08-26
Läs protokoll

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

Datum:
Anslås: 

Information om överklaganden

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Växjö. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning, dvs. den kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.