Anslagstavla

Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll från regionfullmäktige, regionstyrelse och nämnder samt kallelser.

Kallelser

Regionfullmäktige

Datum: 
Plats: 

Regionstyrelsen

Datum: 
Plats: 

Kollektivtrafiknämnden

Datum: 
Plats:

Regional utvecklingsnämnd

Datum:
Plats:

Anslag av protokoll

Regionfullmäktige

 

Regionstyrelsen

Mötesdatum: 2020-05-13
Anslås: 2020-05-27
Anslaget t.o.m: 2020-06-19
Läs protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum: 2020-04-28
Anslås: 2020-05-11
Anslaget t.o.m: 2020-06-03
Läs protokoll

Krisledningsnämnden

Mötesdatum: 2020-05-26
Anslås: 2020-06-05
Anslaget t.o.m: 2020-06-28
Läs protokoll

Mötesdatum: 2020-05-19
Anslås: 2020-05-29
Anslaget t.o.m: 2020-06-21
Läs protokoll

Mötesdatum: 2020-05-12
Anslås: 2020-05-25
Anslaget t.o.m: 2020-06-17
Läs protokoll

Mötesdatum: 2020-05-05
Anslås: 2020-05-15
Anslaget t.o.m: 2020-06-07
Läs protokoll

Mötesdatum: 2020-04-28
Anslås: 2020-05-13
Anslaget t.o.m: 2020-06-05
Läs protokoll

Kollektivtrafiknämnden

 

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämndens presidium
Datum: 2020-05-25
Anslås: 2020-06-02
Anslaget t.o.m: 2020-06-25
Läs protokoll

Regionala utvecklingsnämndens presidium
Datum: 2020-05-08
Anslås: 2020-05-25
Anslaget t.o.m: 2020-06-17
Läs protokoll

Patientnämnden

 

Revisorer

Revisorernas presidie
Datum: 2020-05-13
Anslås: 2020-05-18
Anslaget t.o.m: 2020-06-09
Läs protokoll

Folkhögskolestyrelse

 

Styrelsen för samordningsförbundet i Kalmar län

Arbetsutskottet
Datum: 2020-05-29
Anslås: 2020-06-03
Anslaget t.o.m: 2020-06-24
Läs anslag/bevis
Läs protokoll

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

 

Information om överklaganden

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Växjö. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning, dvs. den kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.