Anslagstavla

Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll från regionfullmäktige, regionstyrelse och nämnder samt kallelser.

Kallelser

Regionfullmäktige

Datum: 2019-03-27
Plats: 

Regionstyrelsen

Datum: 2019-05-08
Plats:

Regionstyrelsens arbetsutskott

Datum: 2019-03-12

Plan- och budgetberedning

Datum: 2019-03-12

Kollektivtrafiknämnden

Datum: 2019-05-22

Regional utvecklingsnämnd

Datum: 2019-05-23

Patientnämnden

Datum: 2019-04-16

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

Datum: 21-22 mars 2019
Plats: Gränsö, Västervik

Anslag av protokoll

Regionfullmäktige

Mötesdatum: 2019-02-07
Anslås: 2019-02-20
Tas ner: 2019-03-15
Länk till protokoll

Regionstyrelsen

Mötesdatum: 2019-02-06
Anslås: 2019-02-19
Tas ner: 2019-03-14
Länk till protokollet 

Plan- och budgetberedning 

Anslås: 
Tas ner:

Kollektivtrafiknämnden

Anslås: 
Tas ner:

Regional utvecklingsnämnd

Mötesdatum: 2019-02-12
Anslås: 2019-02-22
Tas ner: 2019-03-19
Länk till protokollet

Folkhögskolestyrelsen

Anslås: 
Tas ner: 

Patientnämnden

Mötesdatum: 2019-02-20
Anslås: 2019-02-26
Tas ner: 2019-03-17
Länk till protokollet

Funktionshinderrådet

Mötesdatum: 2019-02-21
Anslås: 2019-03-05
Tas ner: 2019-03-26
Länk till protokollet

Pensionärsrådet

Mötesdatum: 2019-02-07
Anslås: 2019-02-25
Tas ner: 2019-03-18
Länk till protokollet

Revisorer 2019-2022

Mötesdatum: 2019-02-28
Anslås: 2019-03-11
Tas ner: 2019-04-01
Länk till protokollet

Revisiorer 2015-2018

Mötesdatum:
Anslås:
Tas ner: 

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

Mötesdatum:
Anslås: 
Tas ner:

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionens presidium

Mötesdatum:
Anslås: 
Tas ner: 

Styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län

Mötesdatum: 
Anslås:
Tas ner: 

Information om överklaganden

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Växjö. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning, dvs. den kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.