Kallelser och handlingar

Här hittar du kallelser och handlingar för regionfullmäktiges, regionstyrelsens och nämndernas sammanträden.

Regionfullmäktige

2019-11-19--20 Kalmarsalen, Kalmar

2019-09-25 Stufvenäs Gästgifveri, Söderåkra

2019-06-04 Ekerum, Borgholm

2019-03-27 Brofästet Kalmar

2019-02-07 Länssjukhuset, Kalmar (extrainsatt)

2019-01-31 Gränsö Slott, Västervik

2018-11-28 och 2018-11-29 Brofästet, Kalmar

2018-10-15 Brofästet, Kalmar

Regionstyrelse

2019-10-31 Regionhuset, Strömgatan Kalmar

2019-10-02 Hörseln, Hus 15, Länssjukhuset (extrainsatt)

2019-09-04 Regionhuset, Strömgatan Kalmar

2019-06-18 Regionhuset, Strömgatan Kalmar

2019-06-04 Ekerum, Borgholm (extrainsatt)

2019-05-08 Regionhuset, Strömgatan Kalmar

2019-03-27 Brofästet, Kalmar (extrainsatt)

2019-03-06 Strömgatan, Kalmar

2019-02-06 Strömgatan, Kalmar

2019-01-30 Gränsö slott, Västervik (extrainsatt)

2018-12-05 Landstingets kansli, Kalmar

2018-11-29 Brofästet, Kalmar (extrainsatt)

2018-10 31 Landstingets kansli Kalmar

2018-10-15 Brofästet Kalmar

Kollektivtrafiknämnden

2019-11-05 Kalmar länstrafik, Högsby

2019-10-01 Regionhuset, Kalmar

2019-09-12 Kalmar länstrafik, Högsby

2019-05-24 Kalmar länstrafik, Högsby

2019-03-07 Kalmar länstrafik, Högsby

2019-01-16 och 2019-01-17 Kalmarsund hotell, Kalmar

Regional utvecklingsnämnd

2019-11-06 Odlingen, Regionhuset Kalmar

2019-09-13 Vimmerby folkhögskola, Vimmerby

2019-05-23 Odlingen, Regionhuset Kalmar

2019-03-08 Odlingen, Regionhuset Kalmar

2019-02-12 Löparen, Strömgatan Kalmar

2019-01-18 Rådrummet, Nygatan 34, Kalmar

Närvaroblanketter

Öppna alla mappar Stäng alla mappar
Uppdaterad 12 november 2019 Lämna synpunkter på innehållet