Regionfullmäktige 2019-02-07 Extrainsatt

Tid: 17.00
Plats: Lokalen Hjärnan, Länssjukhuset i Kalmar
Mötet är öppet för allmänheten.

Föredragningslista

1. Godkännande av tidplan och föredragningslista

 

2. Val av justerare och tid för justering

 

3. Verksamhetsförändring vid den medicinska intensivvårdsenheten vid Oskarshamns sjukhus

Ärendet behandlas av regionstyrelsen på den 6 februari 2019 efter återremiss av regionfullmäktige den 31 januari 2019.

Kompletterande handling utdelas senare.

Handlingar

Öppna alla mappar Stäng alla mappar