Regionstyrelse 2019-03-27 Extra

Datum: Onsdag 27 mars 2019
Tid: 12.45
Plats: Brofästet, Kalmar

Föredragningslista

Sammanträdets öppnande

 

1. Godkännande av föredragningslistan

 

2. Val av justerare

 

Beslutsärenden till regionstyrelsen

3. Val av ny ersättare i regionstyrelsens arbetsutskott 2019-2022

(RS 2019/54)

4. Val av ny ledamot i pensionärsrådet

(RS 2019/54)

5. Val av ny ledamot till funktionshinderrådet

(RS 2019/54)

6. Val av ny ersättare till Samrådsgruppen för landstinget och Kalmar läns reumatikerförening

(RS 2019/54)

7. Val av en kvalificerad revisor och en ersättare till Uddenberg-Nordingska stiftelsen

(RS 2019/54)

Handlingar

Öppna alla mappar Stäng alla mappar