Delta i patient- och närståendemedverkan

Du som har erfarenhet från hälso- och sjukvård, eller från stöd och omsorg i socialtjänsten kan anmäla ditt intresse för att medverka i utvecklingsarbete.

Både patient, närstående och brukare är varmt välkommen att anmäla intresse.

Det finna olika sätt för dig att medverka:

Delta i förbättringsarbete – till exempel genom att berätta om dina erfarenheter, var med i ett förbättringsteam, i en workshop, i en händelse- eller riskanalys, vid brukarrevisioner, intervjuer eller i fokusgrupper.

Vara med i ledningssammanhang – till exempel som medlem i en ledningsgrupp, i process- eller projektplanering eller i länets Utvecklingsråd.

Arbetet med patient- närstående- och brukarmedverkan sker i samverkan mellan länets kommuner och Region Kalmar län.

Uppdaterad 18 december 2018 Lämna synpunkter på innehållet