Uppdaterad riktlinje för provtagning

2020-07-31

Nu är riktlinjen för provtagning och diagnostik rörande covid-19 i Kalmar län uppdaterad.

Uppdateringar har gjorts kring provsvar för patienter som blir utskrivna till SÄBO/LSS innan provresultat finns.

Till riktlinjen