Organisation och kontakt

Region Kalmar län aktiverade krisledningsnämnd den 24 mars.

Kontakt

 • E-post för coronafrågor

  Frågor från myndigheter, kommuner och samarbetspartners hänvisas till Länsstyrelsen för samordning: corona.kalmar@lansstyrelsen.se
  Därefter hanteras frågorna av Smittskydd och vårdhygien.

  För vårdenheter inom Region Kalmar län: corona@regionkalmar.se

  Frågor från medarbetare inom Region Kalmar län angående tjänstgöring, arbetssituation mm hanteras av närmaste chef.

Organisation

 • Region Kalmar läns organisation

  Region Kalmar län aktiverade krisledningsnämnd den 24 mars.
  Läs protokoll från krisledningsnämndens möten.

  För att leda övergripande arbetet i Region Kalmar län har det skapats en särskild organisationen med en arbetsgrupp som leds av beredskapsplanerare och består av representanter från regionservice, primärvårdsförvaltningen (inklusive privata vårdgivare), kommunikation och kris och säkerhet.

  Utöver det finns en grupp som leds av regiondirektören (beslutsgrupp) som hanterar övergripande beslut, en grupp hanterar försörjningsfrågor och under ledning av smittskydd och vårdhygien finns en tvärprofessionell arbetsgrupp som hanterar coronafrågor.