Vad gäller för arbete hemifrån?

Eftersom arbetsplatser särskilt har pekats ut som platser med stor risk för smittspridning, förstärks rekommendationerna gällande att hålla fysisk distans och arbeta hemifrån.

Många medarbetare inom Region Kalmar län måste fysiskt vara på jobbet för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Dock ska så många som möjligt arbeta hemifrån eller på distans.

Att arbeta hemifrån ska alltid godkännas av chef, som tillsammans med medarbetare kommer överens om hur arbetet och arbetsmiljön ska säkras. Ett närvarande ledarskap bör även säkras utifrån regelbunden kontakt med medarbetarna. Vid arbete i hemmet på uppdrag av arbetsgivaren gäller arbetsskadeförsäkringen endast om olycksfallet har ett direkt samband med det arbete du ska utföra.

Läs mer: Dessa försäkringar gäller vi arbete hemifrån

För de medarbetare som behöver vara på plats fysiskt är det viktigt att skapa en trygg och god arbetsmiljö och hålla avstånd till varandra så ofta det går. Region Kalmar län har en bred variation av verksamheter. Beroende på de specifika förutsättningar som gäller för varje arbetsplats måste chef och medarbetare tillsammans hitta lösningar för att kunna hålla avstånd.

I verksamheter där arbete hemifrån sker behöver denna punkt tas upp i berörda arbetsplatsers riskbedömning kopplat till corona.

AFS 1982:3 om ensamarbete samt AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete beskriver bland annat arbetsgivarens ansvar att beakta riskerna som kan uppstå vid ensamarbete samt ansvaret att regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.

AFS 1982:3 Ensamarbete

2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete

Riskbedömning
(krävs behörighet till Region Kalmar läns intranät)

Personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19, ska betraktas som möjliga sjukdomsfall, och som regel omfattas av förhållningsregler för hemisolering. Rekommendationen då är att jobba hemifrån för den som har möjlighet.
Läs mer under frågan "Vad gäller när någon i hushållet har konstaterad covid-19?"