Vilka regler gäller för resor, kurser och konferenser?

Folkhälsomyndigheten har beslutat om allmänna råd. Region Kalmar län vidtar som arbetsgivare åtgärder för att anpassa verksamheten så att samtliga medarbetare ska kunna följa dessa råd.

För fysiska möten gäller en hög grad av restriktivitet. Det är angeläget att hålla i de arbetsformer som har utvecklats kring digitala möten, det vill säga att använda digitala lösningar som alternativ till fysiska möten.

Resor, fysiska evenemang och deltagande i utbildningar och konferenser, såväl internt som externt, ställs in, senareläggas eller genomföras digitalt.

Respektive förvaltningschef ansvarar och beslutar inom sin förvaltning.