Ersättning till föräldrar vars barn måste skyddas från covid-19?

Regeringen har fattat beslut att föräldrar kan få tillfällig föräldrapenning om de behöver avstå från arbete för att de har barn som under 2020 varit allvarligt sjuka och som behöver skyddas så de inte insjuknar i covid-19.

Läs mer på SKR:s webbplats 

Coronaviruset det här gäller, Försäkringskassan

Hantering i Heroma

Hur du hanterar ledigheten i Heroma hittar du under Coronasidorna på Region Kalmar läns intranät (krävs tillgång).

Svar på vanliga Heromafrågor