Vad gäller om karensavdrag, läkarintyg, sjuklön, föräldrapenning?

Regeringen har beslutat om flera åtgärder som främst syftar till att den som är sjuk ska stanna hemma, att det ska finnas ekonomisk möjlighet att göra det. Åtgärderna gäller slopat karensavdrag, slopat krav på läkarintyg, kostnader för sjuklön och kollektiv rätt till föräldrapenning.

Karensavdrag

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för karens från och med 11 mars 2020 med förlängning till och med 30 juni 2021. Hanteringen är att arbetsgivare gör karensavdrag som vanligt. Medarbetare kan i efterhand få ersättning från Försäkringskassan med ett schablonbelopp om 700 kronor före skatt. Beloppet är höjt från och med 1 januari till 810 kr före skatt.

Ansökan om ersättning för karensavdraget görs via Försäkringskassans e-tjänst där bland annat arbetsgivarens organisationsnummer och telefonnummer ska anges. Region Kalmar läns organisationsnummer är 232100-0073 och telefonnumret är 0480-840 00.

Läs mer om hur du går till väga på Försäkringskassans webbplats

Ändrade tidsgränser för intyg vid sjukdom och vab

Från och med den 15 december 2020 gäller nya regler för läkarintyg. Du måste då ha ett läkarintyg från dag 22 för sjukdom och vård av barn (vab).

Läkarintyg - sjukdom

Från och med 15 december behöver du som är sjuk inte längre lämna läkarintyg vid dag 15 i sjukperioden, utan från dag 22 när du ansöker om sjukpenning hos Försäkringskassan.

Om du redan är deltidssjukskriven och blir sjukskriven i en högre omfattning behöver du fortfarande lämna ett läkarintyg till Försäkringskassan från dag 8 i den nya ökade sjukskrivningen.

Läkarintyg - Vård av barn

Från och med 15 december behöver du som förälder inte längre lämna intyg från sjuksköterska eller läkare för ditt sjuka barn vid dag åtta, utan från dag 22. Detta gäller till och med 30 juni 2021.

Försäkringskassans coronasida