Vad innebär smittbärarpenning?

Om du inte får arbeta eller inte har möjlighet att utnyttja din semester på grund av att du är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom kan du ansöka om smittbärarpenning. Du kan också ha rätt till ersättning för resor som du behöver göra, till exempel i samband med läkarundersökningar.

Det är Försäkringskassan som betalar ut smittbärarpenning. För att få smittbärarpenning krävs ett läkarintyg från första dagen som visar att du inte får arbeta eller inte kan utnyttja din semester på grund av risken för smitta.

Regeringen har beslutat att tillfälligt ta bort kravet på läkarintyg vid ansökningar om smittbärarpenning som gäller covid-19. Det gäller från och med 6 februari till och med 30 april 2021. Det krävs fortfarande att en läkare har fattat beslut om avstängning enligt smittskyddslagen för att du ska ha rätt till ersättningen.

Om du är sjuk och inte kan jobba, ska du istället ansöka om sjukpenning.

Försäkringskassan om smittbärarpenning

Försäkringskassans coronasida

På Region Kalmar läns intranät (krävs tillgång)

När smittan kommer - checklista för chefer inom Region Kalmar län