Hur skyddar jag mig mot smitta?

Region Kalmar län följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för hur man skyddar sig mot smitta.

Folkhälsomyndigheten om att vara symtomfri och gå tillbaka till jobbet

Om man har symtom är det viktigt att man stannar hemma och testar sig för att se om man har en pågående covid-19-infektion. Läs mer under frågan "Vad gäller angående provtagning för medarbetare med symtom?"

Råd för att hålla avstånd på jobbet

Råd för arbete hemifrån och avstånd på arbetsplatsen
(krävs behörighet till Region Kalmar läns intranät)

Riskbedömning

Riskbedömning
(krävs behörighet till Region Kalmar läns intranät)