Hur ska jag som chef hantera bekräftat smittade medarbetare?

Om du som chef får besked från medarbetare att hen konstaterats smittad av covid-19, innebär det att du eventuellt behöver göra en arbetsskadeanmälan via LISA utifrån uppfyllnad av vissa kriterier. Läs mer på nedan länk där du även hittar kontaktuppgifter till enheten Arbetsmiljö och hälsa som stöttar vid frågor.

Arbetsskadetillbud och arbetsskadeanmälan
(krävs tillgång till Region Kalmar läns intranät)

Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida om vad som gäller kring återgång till arbete:
Folkhälsomyndigheten om att vara symtomfri och gå tillbaka till jobbet

Eventuell smittspårning

Den läkare som tar emot medarbetarens provsvar initierar eventuell smittspårning genom kontakt med Smittskydd och vårdhygien och därefter kan chef komma att bli kontaktad. Hur chefen ska agera vid t ex smittspårning är helt anpassat utifrån situationen och handläggningen av detta sker via kontakt med Smittskydd och vårdhygien.

Läs mer om smittspårning här

På Region Kalmar läns intranät (krävs tillgång)

När smittan kommer - checklista för chefer inom Region Kalmar län