Vad gäller kring provtagning om jag har symtom?

Om man har symtom är det viktigt att man stannar hemma och testar sig för att se om man har en pågående covid-19-infektion. Det gäller oavsett om man är ovaccinerad, vaccinerad eller har haft covid-19.

Medarbetare i vårdmiljö tar, efter dialog med sin närmaste chef, kontakt med sin hälsocentral för assisterad provtagning. Detta gäller bara om man är frisk nog att återgå till arbete. 

För medarbetare i regionens andra verksamheter gäller självprovtagning via 1177.se.