Vad gäller när någon i hushållet har konstaterad covid-19?

Om någon du delar boende med har konstaterats smittad med covid-19 ska du provta dig omgående samt dag 5 efter att den smittade provtogs. Stanna hemma i 7 dagar oavsett resultaten av dina provsvar. Var uppmärksam på symtom under ytterligare 7 dagar.

Förhållningsreglerna gäller inte dig som är vaccinerad med dos 1 och det har gått 3 veckor sedan vaccinationstillfället. Du ska provta dig omgående och efter 5 dagar igen, men kan arbeta i väntan på provsvaren.

Du kan ansöka om smittbärarpenning hos Försäkringskassan om du behöver vara hemma inte har möjlighet att utföra ditt arbete hemifrån.

Läs mer under SKR Frågor och svar

Från Försäkringskassans webbplats

Läs stycket om "Nya rekommendationer för dig som bor med covidsmittad person" under rubriken Smittbärarpenning:

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Från Region Kalmar läns intranät (krävs tillgång)

När smittan kommer - checklista för chefer inom Region Kalmar län