Vad gäller när någon i hushållet är sjuk i misstänkt covid-19?

När en person i medarbetarens hushåll är sjuk med symtom på covid-19, ska den som är sjuk isolera sig i hemmet och ta ett prov för att se om hen har covid-19. Medarbetaren och andra i hushållet ska försöka hålla avstånd till den som är sjuk och vara uppmärksam på eventuella egna symtom. Rekommendationen är att arbeta hemifrån för den som har möjlighet.

Symtomfri vårdpersonal som exponerats av patient/ medarbetare/hushållskontakt utan ännu konstaterad covid kan arbeta vidare med förstärkt skyddsutrustning (visir och munskydd) vid avstånd mindre än 2 meter till patient och medarbetare.

Folkhälsomyndigheten om du eller någon i familjen har blivit sjuk

Läs mer under frågan "Vad gäller när någon i hushållet har konstaterad covid-19?"