Om man har eller kan ha exponerats för smitta men saknar symtom?

Medarbetare inom vård och omsorg som har eller kan ha exponerats för smitta, men saknar symtom, ska kontakta sin närmaste chef. Chefen kontaktar Vårdhygien och tillsammans görs en bedömning utifrån eventuella behov av förändrade arbetsuppgifter under inkubationstiden, se Vårdhygieniska riktlinjer

Tillfälliga förändrade arbetsuppgifter ska som alltid föregås av facklig dialog. Det är chefens ansvar att säkerställa att arbetsrättsliga regler följs.

I de sällsynta fall där medarbetaren inte bedöms kunna arbeta på grund av att denne är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom kan medarbetaren enligt svensk lagstiftning ansöka om smittbärarpenning.

Medarbetare utanför vård och omsorg

För medarbetare utanför vård och omsorg gäller fortfarande att gå till jobbet så länge man inte har symtom.

Provtagning

Om man har exponerats för smitta av ska man provta sig omgående, men kan arbeta under tiden man väntar på provsvar. Det gäller både den som är vaccinerad och ovaccinerad.