Får chefen avbryta medarbetarens semester?

Ja, chefen kan fatta beslut om att avbryta påbörjad semester.

Besluten följer de generella regler som återfinns i allmänna bestämmelser och avgörs alltid av närmaste chef.