Vad gäller för den som har varit utomlands?

Personer som har varit utomlands behöver, enligt rekommendation från Folkhälsomyndigheten, stanna hemma under sju dagar efter hemkomsten, undvika nära kontakter och testa sig för covid-19. Testning ska ske så fort som möjligt efter ankomsten till Sverige och åter igen efter fem dagar efter ankomsten. Det gäller för barn i förskoleklass och uppåt. Personer som fått vaccin mot covid-19 utantas inte från förhållningsreglerna.

I väntan på testning och provsvar ska man bete sig som om man har covid-19, alltså stanna hemma, undvika nära kontakter och vara noga med hygienen. Man stannar hemma i minst sju dagar efter ankomsten till Sverige. Man har inte rätt att söka smittbärarpenning för dessa sju dagar. Vilken slags ledighet som ska tillämpas för den tillkommande veckans frånvaro avgörs i dialog med den chef som beviljar ledigheten.

Läs mer:

Frågor och svar om ersättningar, sjukledighet och annan ledighet (SKR)

Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet (Folkhälsomyndigheten)