Kan jag ångra beviljad semester?

Utifrån verksamhetens behov och dialog med chef kan man ställa in eller ta tillbaka utlagd semester.