Kommer VFU och praktik för studerande att fortsätta i vår?

Planerad verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och övrig praktik för studerande kommer att genomföras enligt plan för samtliga utbildningar med inplanerad praktikperiod under vårterminen. De studerande ska följa de riktlinjer som gäller för medarbetare.

  • Studenterna från Linköping återgår i planerad ordinarie VFU
  • Studenterna från Linnéuniversitetet och övriga utbildningsanordnare i länet återgår också till ordinarie praktik med undantag av att de inte ska delta i vårdarbetet av diagnosticerad covid-19-patient

Ny bedömning av situationen sker fortlöpande och arbetsuppgifterna kan dock förändras utifrån verksamhetens situation och förutsättningar under praktikperioden.

Berörd chef i den verksamhetsförlagda utbildningen beslutar vilka uppgifter studenten kan vara delaktig i och utföra.