Två kvinnor

Psykisk hälsa under kristider

Med anledning av coronapandemin finns stor risk för ökad psykisk ohälsa som exempelvis oro, ångest och självmordstankar.

Detta möter både föräldrar, barn och inte minst de som jobbar i socialtjänsten, skolan och hälso- och sjukvården. SKR har, tillsammans med ett hundratal aktörer – kommuner, regioner, myndigheter och frivilligorganisationer – tagit fram en omfattande samling råd och länkar till olika former av stöd på sin webbplats. De olika formerna av stöd har sammanställts i fyra olika grupper. För varje grupp finns till exempel råd för den som känner oro och ångest, för den som söker social gemenskap eller behöver stöd vid våld och övergrepp.

Råd, tips och stöd kring psykisk hälsa

Hjälp och stöd i Kalmar län

 • Film - Råd för att hantera oro och ovisshet

  Oro och ovisshet är något vi ställs inför i samband med kriser. Varför oroar vi oss och hur kan vi hantera oro och ovisshet? Svar finns i denna film.

  Film Oro - vad det är och hur vi handskas med den Klicka på bilden för att starta filmen.

  I filmen ger psykolog Hilda Åsander en kortfattad förklaring till varför vi oroar oss och några råd om hur vi kan hantera ovisshet och minska oro.

  I anslutning till filmen kan du och dina kollegor använda följande diskussionsfrågor:

  • Känner du igen dig? Vad väcker filmen för tankar?
  • När börjar oro bli ett problem?
  • I filmen ger Hilda några förslag på hur man kan hantera oro och ovisshet. Kommer du på fler?
 • Film - Så kan du prata med någon som mår dåligt
  Klicka på bilden för att spela filmen.

  Vad händer med människors psykiska hälsa i kristider? Om man har någon i sin närhet som har det tufft, bör man vara mer uppmärksam? Om man får ta del av tankar kring något så allvarligt som suicidtankar, vad ska man göra då? Hur pratar man med någon om detta? I filmen ger Charlotta Brunner, överläkare i psykiatri, råd om hur man kan prata med någon som mår dåligt.

 • Hit kan du vända dig

  Barn och unga

  Kontakta: Barn- och ungdomshälsan, Hälsocentralen, Elevhälsa, Ungdomsmottagning

  Upplever du problemet akut, kontakta: Psykiatrisk öppenvård

  Vuxna

  Kontakta: Hälsocentraler

  Upplever du problemet akut, kontakta: Psykiatrisk öppenvård

  Telefonjourer och patient- och anhörigföreningar

  Ibland kan det vara skönt att bara få prata med någon. Det finns flera telefonjourer man kan ringa för att få råd, både för barn, unga och vuxna.

  Det finns också patient- och närståendeföreningar som man kan kontakta.

Arbetssätt och lösningar från andra län