Fas 4

  • Övriga personer som är 18–59 år, och som inte tillhör riskgrupper.