Frågor och svar MittVaccin

Vid bokning med två personer råkar registreringen hamna på fel person eller svårt att boka dos 2, varför?

För att det ska bli rätt i systemet är det lättast att vaccinera båda personerna först när man har 2 samtidigt och sedan göra vaccinregistreringen av båda personerna och boka dos 2.

En person avbokar sig på en tid som är bokad för två personer (10 min), hur gör jag?
Omboka personen på en ny tid. Du kan låta bokningstiden på 10 min ligga kvar även om det bara kommer en person och öppna upp en ny bokningsbar tid på 5 min i schemat.

Fungerar sammanhållen journalföring i MittVaccin?
Sedan 18:e februari finns sammanhållen journalföring i MittVaccin. Det innebär att man mellan vårdgivare kan se information om patienters vaccinering, om inte spärr finns. Användare i MittVaccin journalen får:

  • Sammanhållen journalföring mellan alla vårdgivare som finns i MittVaccin (offentliga och privata).
  • Möjligt att läsa vaccinationsinformation från andra system via nationell tjänsteplattform, avser vårdgivare med HSA-id, detta kommer i produktion snart.

Varför får bara en person smspåminnelse fast man bokat tid för två personer?
Tyvärr får endast person nr 1 påminnelse via sms då man bokar en tid för två personer och anger två olika mobilnummer.

Knappen snabbvaccinering fungerar inte?
Om snabbvaccinering inte fungerar för valt vaccin, gå in under inställningar- vacciner och kontrollera att valet snabbvaccin är ikryssat för det aktuella vaccinet.

OBS! Vid leverans av vaccin kan man ändra saldo under mottagningens vaccin istället för att lägga in vaccinet igen. OM man lägger in vaccinet igen följer inte inställningen med aktiverad snabbvaccinering med. Felmeddelande kommer nu upp om man inte fyllt i "Snabbvaccin".

Varför heter tidboken "Läkare" för dos 2?
Detta är enbart en tillfällig lösning och beror på en grundkonfiguration i systemet, Läkare ska byta namn till något likt Extra tidbok.

Kan man se hur många lediga tider som finns på en enhet?
Rapport om hur många lediga tider som det finns har efterfrågats och än så länge kan vi inte få ut det.

Kostar det för invånarna att använda Mitt Vaccin?
Nej det är kostnadsfritt via webben, men det finns en APP till MittVaccin som man kan ladda ner på sin telefon och det är en avgift för att använda appen.

Ska Mitt Vaccin användas till alla typer av vaccinationer?
Som det är nu, används MittVaccin till endast till Covid-vaccinationer. Med tiden ska alla vaccinationer registreras i MittVaccin. Information i Svevac ska också migreras över till MittVaccin.

Hur bokar man in en patient som inte har ett telefonnummer eftersom den uppgiften är obligatorisk vid bokning?
Använd detta testnummer: 072-4658422

Två personer var bokade men det dök bara upp en person på sin tid eller en person av/ombokar sin tid, hur gör man då?
Om bara en person kommer på en bokning med två kunder, eller om den ena av/ombokar, kan man bara låta den andra personens bokning vara utan åtgärd i vyn Bokningsinfo. Vid bokning av återbesök tar man bort den kund som inte kommit i bokningsvyn och ändrar typ av vaccination till INTERNTID 1 pers Covid-19 dos 2. (Fördelen med att inte ta bort kunden redan i vyn bokningsinfo är att det då finns information i systemet om att kunden varit bokad tidigare ifall fråga skulle uppkomma)

Varför blir det andra nummer på sjuksköterska när man skriver ut lista på bokningarna?
Numreringen för sköterska 1 och 2 vid utskrift blir sköterska 4 respektive sköterska 5. Felanmält till leverantör.

Kan jag efterregistrera en vaccination?
Ja, välj kund (genom bokning eller sök upp kunden), starta vaccination och ändra vaccinationsdatum. Använd ej menyval "Tidigare vaccination" då denna registrering gäller om patient vaccinerats tidigare i livet med andra vaccin och man vill få in den informationen vilket ej är aktuellt i dagsläget.

Ärenden till leverantör 

• Vid bokning ska vecka börja på måndag.

• Då man bokar två personer syns endast ett namn i bokningen. Önskemål att bägge namnen syns.
• Vill ändra så att antal bokningar istället ska vara antal bokade personer.
• I Bokningar då man klickar bakåt, hoppar den en vecka. Då man hoppar framåt kommer det fram en almanacka. Önskemål att det både går att hoppa fram en vecka samt kunna välja.

• Åtgärdat 9/5- Vid bokning står det 0 pers och den "grönmarkerade" bokningen innehåller inga personer eller personnummer. 

• Åtgärdat 12/3- justeringar i bokningsfunktionen för att hindra att framtida personnummer läggs in, att bokning görs om man inte tillhör det åldersintervall som avses för bokningen samt att asterisken som indikerar att mail skulle vara obligatorisk för bokning online tagits bort.

• Åtgärdat 15/3- Inställt så att personer över 77 år endast kan boka en tid för att undvika flera bokningar på en person (personnr).

• Åtgärdat 28/3- frågan i hälsodeklaration kring om man tagit andra vaccinationer är ändrad från 14 till 7 dagar. Detta enligt nya riktlinjer från FHM. Redan genomförda vaccinationer byter också fråga och det kan därmed se ut som att svaret gäller frågan om 7 dagar trots att personen svarat på 14 dagar.

- Åtgärdat 22/4: Bokningar som tidigare hamnat på annan mottagning eller tid då mottagningen ej är öppen under "Resurs saknas" ska nu vara åtgärdat.