IT-driftunderhåll 14 feb

2019-02-13

Driftinformation om Cosmic LINK och NPÖ för kommunerna

Torsdagen den 14 februari mellan klockan 18.00 till 03.00 sker ett planerat driftunderhåll. Det medför att Cosmic LINK och Messenger kommer att vara påverkade av nätverks- och serverarbete hos Region Kalmar län.