E-post för anställda inom Region Kalmar län

»»Logga in till e-post

Observera: Innan du loggar in på webbmailen första gången utanför regionens nätverk måste du kontakta din IT-support för att registrera dig. Mer information finns på intranätet Navet.
»» Komma åt webbmailen utanför regionens nätverk (Navet, kräver behörighet)