E-post för landstingsanställda

»»Logga in till webbmail

Observera: Innan du loggar in på webbmailen första gången utanför landstingsnätet måste du kontakta din IT-support för att registrera dig. Mer information finns på landstingets intranät Navet.
»» Komma åt webbmailen utanför landstingsnätverket (Navet)