Aktualisering av trafikförsörjningsprogram

Varje region ska ha ett trafikförsörjningsprogram. Trafikförsörjningsprogrammet är det viktigaste styrinstrumentet för kollektivtrafiken i ett län.

I Kalmar läns trafikförsörjningsprogram för perioden 2017-2025 finns bl.a. målsättningar, riktlinjer för kollektivtrafikens uppbyggnad och mycket mer.

Varje mandatperiod görs en aktualisering av trafikförsörjningsprogrammet. Det arbetet leds av den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Nu är det dags för en sådan aktualisering i vårt län. På denna sida kommer det att finnas material och information om det pågående arbetet under aktualiseringsperioden som inleds våren 2019 och som förväntas avslutas våren 2021.

Under hösten 2019 möter vi kommuner och andra berörda. För att få ut så mycket som möjligt av de samtal som kommer att föras är det bra om du förbereder dig. Nedan finns information om mötestider samt underlagsmaterial inför samtalen. Underlagsmaterialet ska användas och hanteras som arbetsmaterial.

Trafikförsörjningsprogram 2017-2025

Mötestider och underlagsmaterial

 • Mötestider 2019

  Under hösten 2019 kommer Kalmar länstrafik att besöka samtliga kommuner i länet. Följande möten är nu bokade:

   

  tisdag 17/9

  09.00-11.30   Emmaboda kommun

  13.00-15.30   Nybro kommun

  tisdag 24/9

  08.00-10.30   Mönsterås kommun

  13.00-15.30   Vimmerby kommun

  onsdag 25/9

  13.00-15.30   Kalmar kommun

  torsdag 26/9

  9.00-11.30    Hultsfreds kommun

  13.00-15.30  Oskarshamns kommun

  onsdag 2/10  

  13.00-15.30  Högsby kommun

  tisdag 8/10

  9.00-11.30    Torsås kommun

  13.00-15.30  Borgholms kommun

  onsdag 9/10

  9.00-11.30    Västerviks kommun

  onsdag 16/10

  13.00-15.30  Mörbylånga kommun

 • Underlagsmaterial inför samtalen