Nya riktlinjer för kommun

2020-03-26

Handläggning vid misstänkt Covid-19 hos kommunal vård och omsorg.

Nya vårdhygienska riktlinjer för handläggning vid misstanke om Covid-19 hos särskilt boende eller ordinärt boende i kommunal vård och omsorg har tagits fram.

Du hittar dem här: https://www.ltkalmar.se/samarbetsportalen/vardriktlinjer/diagnostiskt-centrum/smittskydd-och-vardhygien/vardhygien/kommunal-vard-och-omsorg/kommunala-riktlinjer-inom-vard-och-omsorg/.