Studiecirkel i vår

2021-03-17

Kurs i person- och familjecentrerat arbetssätt för region och kommuner.

Studiecirkeln i person- och familjecentrerat arbetssätt ger dig både teoretisk insyn i begreppet och ger möjlighet till diskussion och fördjupning. Kursen är öppen för deltagare från både region och kommun.

Att arbeta person- och familjecentrerat innebär att fokusera på en persons livsberättelse för att förstå vad sjukdomen betyder och vad hälsa innebär för just den enskilda personen. Tanken är att alla medarbetare inom Region Kalmar län ska ha insyn och kompetens i arbetssättet.

Petra Liljemark, arbetsterapeut på Arbetsterapin och fysioterapin på Länssjukhuset Kalmar har gått studiecirkeln i person- och familjecentrerat arbetssätt på regionens Kliniska kunskapscentrum, KTC. Hon tyckte det var väldigt värdefullt att få diskutera och reflektera tillsammans med andra.

- Patienten är ju expert på sin sjukdomshistoria och hur den påverkar vardagen, säger Petra. Det är viktigt att utgå från patientens berättelse, erfarenhet och förhoppning i vårdplanen. Vi i vården behöver mod att våga bemöta och respektera patienten, bjuda in patienten till att vara delaktig i sin vård. Det var värdefullt att kunna lära av varandra och ta del av andras arbete.

Vill du delta i studiecirkeln?

Det finns fortfarande platser kvar i den studiecirkel som börjar den 23 mars. Studiecirkeln innehåller fem tillfällen och ges på distans via Zoom. Är du intresserad? Kontakta Erica Stenström, avdelningschef på akutkliniken i Kalmar via erica.stenstrom@regionkalmar.se.

Du kan också läsa mer och anmäla dig på Kompetensportalen

Fler tillfällen planeras till hösten.