Biblioteksutveckling

Vi arbetar med utvecklingen av länets folkbibliotek och är den sammanhållande länken i olika samarbeten. Vi har också en stödjande och rådgivande funktion för bibliotekspersonalen i länet och samordnar resurser, arbetsmöten samt fortbildningar. Biblioteksutveckling Region Kalmar län är en lagstadgad verksamhet och vi styrs av nationella och regionala styrdokument.

Eftersom vi administrerar en sökfunktion för alla bibliotek i Kalmar län har vi en webbplats (regional biblioteksportal) med mer information om det arbetet. Portalen vänder sig främst till bibliotekspersonal i Kalmar län.

Kontakt