Infrastruktur för bredband

En god infrastruktur är en viktig förutsättning för en förbättrad miljö och en hållbar utveckling. Den är viktig ur samhällsperspektiv som jämlikhet, mångfald, integration och demokrati.

En fungerande infrastruktur erbjuder länet stora fördelar inom en mängd områden, det:

 • gör att Kalmar län blir attraktivt för invånare, besökare och företag
 • möjliggör digitala tjänster i hemmet som TV, underhållning, utbildning och samhällstjänster
 • ger förutsättningar för utveckling genom ökat hemarbete och distansmöten
 • ger de boende på landsbygden minst lika bra förutsättningar för elektronisk kommunikation som de som bor i tätorterna
 • ger förutsättning för trygghet i hem- och äldrevård
 • ger möjlighet till effektivare behandling av sjuka och omsorg till äldre i hemmiljö
 • skapar förutsättningar för expansion och utveckling av befintliga företag
 • ger möjlighet för etablering av nya företag i alla delar av länet, även kustnära och på landsbygden
 • gör det möjligt för företag överallt at ha lika stora möjligheter att marknadsföra och leverera tjänster mot hela världen
 • erbjuder uppkoppling på ett flertal turistmål och andra ställen utanför tätorterna
 • skapar förutsättningar för rationalisering, samordning och effektivisering av offentliga verksamheter för att möta ökade krav på offentlig service till oförändrade eller sänkta kostnader så att skattehöjningar kan undvikas