Täckningskartor

Bredbandskartan

Respektive operatör har egna täckningskartor på sina hemsidor:

Net 1

3 (Tre)

Tele 2

Telenor

Telia

Övriga virtuella mobila operatör äger inte egna nät utan använder ett eller flera av näten ovan för sin kommunikation.