Utvärdering etapp 1

Efter knappt halva tiden (fram till 2017) har ett antal insatser påbörjats och genomförts. Dessa har tillsammans med övriga synpunkter redovisats i rapporten "Rapport ReDigA 2017, etapp 1" (Uppföljning av digital agenda 2017). Rapporten beskriver hur långt länet kommit under de inledande åren och innehåller även en analys om vad som befrämjat eller satt käppar i hjulen för måluppfyllelsen.