Uppdatering av agendan

Sedan slutet av 2017 pågår ett arbete med att uppdatera den regionala agendan. Dels utifrån resultatet av utvärderingen, men också för att förutsättningarna förändras i snabb takt. En del av det som kändes visionärt 2014 har idag omsatts till verklighet och agendan behöver anpassas efter de nya förutsättningarna. Uppdateringen av agendan sker, precis som vid framtagandet, inom de fem temagrupperna. Den uppdaterade versionen förväntas bli antagen i början av 2019.