Vårt internationella arbete

Vi arbetar internationellt inom Östersjöregionen, Europeiska Unionen samt med Kina. Syftet är att stärka länets utveckling.

För att kunna ta tillvara på möjligheterna och minska sårbarheten krävs en god kunskap om omvärlden och våra styrkor och svagheter, att samverka internationellt är en förutsättning för lyckas med det. Region Kalmar läns internationella arbete bedrivs på olika plan, vissa insatser görs inom ett visst område och annat är mer övergripande.

Kontaktpersoner