Detta arbetar vi med nu

Detta arbetar vi med nu

 • ”Umbrella” – Kapacitetsbyggande för internationellt samarbete

  Forskning visar att begränsad institutionell kapacitet i mindre kommuner och organisationer gör att de i allt för liten utsträckning använder EU:s program och fonder för egen verksamhetsutveckling.

  Karta över södra Östersjön och de kommuner och organisationer som deltar i Umbrella-projektet.

  Umbrella-projektets mål är därför att möta de hinder för gränsöverskridande projektsamarbeten som mindre kommuner och organisationer upplever och därmed höja kapaciteten så att EU-program i högre utsträckning nyttjas som verktyg för kommunal och regional utveckling.

  Aktiviteter som genomförts i projektet och där Kalmar län deltagit är bl.a.:

  • Kick-off i Elblag
  • Aware Raising Events i Gdansk och Saxköbing
  • Tematiska gränsöverskridande konferenser i Kalmar (Bioekonomi), Gdansk (Energi och "Urban mobility") och Saxköbing (Turism)
  • Gränsöverskridande workshop i Lund
  • Participation day i Gdansk
  • Mikroaktiviteter:
   Partnermöte om samarbete mellan muséer i Gdansk
   Partnermöte om Svartmunnad Smörbult i Gdansk
   Partnermöte om ungdomsutbyte i Gdansk
   Partnermöte kring Vattenfrågor i Elbląg
  • Studieresa för regionens landsbygdsutvecklare till Saxköbing
  • Projektledarutbildningar i Kristianstad, Kalmar och Alvesta
  • Expertmedverkan för att skriva fram projektansökningar
   "Cross-Roads" (Projektledare Kalmar läns museum)
   "Bullhead" (Projektledare Kalmar kommun)
   "WaterMan" (Projektledare EuroRegion Baltic)
   "Baltic days: Stock exchange of characters"
  • Konferens om Östersjösamarbete i Hässleholm

  Region Kalmar län är partner i projektet och kommunerna Torsås och Kalmar (Södermöre kommundel) är med som associerade partners och blir därmed länets pilotkommuner.

  Projektledare är Euroregion Baltic och i övrigt deltar ytterligare fyra partners och sju associerade partners från lokal/regional nivå och universitet från Litauen, Polen, Tyskland och Danmark. Projektet pågår under perioden 1 januari 2018-30 juni 2020. På grund av Corona-pandemin har flera aktiviteter under våren 2020 fått ställas in. Projektet har därför ansökt om att få projekttiden förlängd fram t.o.m. årsskiftet 2020/21.