Miljö och hållbarhet

Miljöfrågorna är en stor del i arbetet för regional utveckling och hållbar tillväxt. Inom länets 110 miljömål har vi valt att prioritera fyra områden.

Miljöfrågorna är en viktig del i arbetet för regional utveckling och hållbar tillväxt. Kalmar län har satt upp 110 miljömål.

Vi prioriterar fyra områden i länets miljöarbete: vatten sjöar och hav, en fossilbränslefri region, en giftfri vardag och värdefulla natur- och kulturmiljöer.

    Arbetet för att förverkliga målen bedrivs på många olika nivåer och av många olika aktörer. Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har ansvaret för samordningen av det regionala miljömålsarbetet.