Vinjett biogaskonferens Kalmar 2020

Biogas 2021 – Guldruschen

Konferensen Biogas 2021 – Guldruschen genomfördes den 1-2 mars 2021.

(Länkar för att se sändningarna i efterhand finns längre ner under menyerna Guldruschen - dag 1 samt Guldruschen - dag 2.)

Under två intensiva dagar berättade vi vad som händer inom biogasområdet och deltagarna fick träffa ledande företag och forskare. Alltihop i form av en livesänd konferens från Kalmarsalen. Här redovisas en del av det som presenterades under dagen.

Bild från sändningen av konferensen

Konferensen lyfte fram utvecklingen inom biogas – fordon, teknik, klimatnytta, hållbarhet med mera. En central del var även kunskapsspridning om hur man får det att hända i praktiken genom exempel från hela landet och utblickar internationellt. Deltagarna fick även chansen att höra hur Kalmarregionen lyckats lägga grunden för en guldrusch för biogas.

Program

Här hittar du konferensens program.  

Studiebesök

Det finns mycket intressant inom biogas att besöka i sydöstra Sverige. Eftersom vi inte kunde genomföra fysiska studiebesök erbjuder vi istället sju digitala sådana. Filmerna är inspelade vintern 2020/2021.

Alvesta Biogas

Gasum, tankställe för flytande gas i Kalmar

Hagelsrums Biogas

KonveGas, Växjö

More Biogas, Kalmar

Tekniska verken, Linköping

Wärtsilä Biogas Solutions, Kalmar

Biogasresan i Kalmar län

Kalmar läns biogasresa startade för mer än tjugo år sedan. Vi vill berätta om länets biogasresa och vi hoppas att denna berättelse kan ge erfarenheter och lärdomar som kan vara till nytta också på annat håll. 

Biogasresan i Kalmar län - ett axplock bland människor och händelser. 

Arrangörer och sponsorer

Konferensen arrangerades av BiogasBoost, BRC, Drive LBG, Energikontor Sydost, Länsstyrelsen Kalmar län och Region Kalmar län.

Stort tack även till konferensens sponsorer vars bidrag möjliggjorde att vi kunde genomföra konferensen helt kostnadsfri för deltagarna!

Sponsorer

Orange gas: https://orangegas.nl/se
Gasum: https://www.gasum.com/sv/
E-on: https://www.eon.se/
FordonsGas: https://fordonsgas.se/
Purac: https://purac.se/
Nordic Solutions: https://www.swedennordicsolutions.se/
Wärtilä: https://www.wartsila.com/swe

Biogas 2021 – Guldruschen

Medverkande

 • Medverkande

  Här presenteras medverkande på konferensen Biogas 2021 - Guldruschen.

  Jakop Dalunde

  Jakop Dalunde

  Jakop Dalunde har arbetat på fackförbundet Sveriges Ingenjörer, varit programchef för digitala frågor på tankesmedjan Fores och gjorde värnplikten som brandman. Inom politiken har Jakop varit språkrör för Miljöpartiets ungdomsförbund Grön Ungdom, ledamot av kommunfullmäktige i Stockholms stad och ledamot av Sveriges riksdag 2014-2016, då han var partiets ledamot av försvarsutskottet. Dalunde har länge varit engagerad i att bekämpa klimatförändringarna, underlätta för möjligheten att åka tåg genom Europa samt i situationen i Mellanöstern.

  Porträtt Tom Birgersson

  Tom Birgersson

  Tom Birgersson är projektledare på Hagelsrums Biogas AB och ansvarig för produktionen och utvecklingen av verksamheten med 4 tankställen i norra Kalmar län. Hagelsrum producerar i dagsläget 10-12 GWh enbart ifrån gödsel från två-tre gårdar. Den större delen levereras till Eon som är Hagelsrums samarbetspartner. Biogasen är ett dotterbolag till Hagelsrums Gård AB där mjölkproduktionen är kärnan i hela verksamheten med ungefär 600 mjölkkor och 500 hektar. Tom har studerat Kemisk Biologi vid Linköpings universitet och drivs av det cirkulära och hållbara samt synergier mellan gården och biogasen.

  Porträtt Christer Bruzelius

  Christer Bruzelius

  VD för Destination Gotland sedan 2012. Dessförinnan tio år som VD för Finnlines Ship Management AB, som är ett dotterbolag i Finnlineskoncernen. Tidigare har Christer bland annat varit vice vd för Nordö-Link och arbetat för det svenska rederiet Euroway. Han har också hunnit med att vara inspektör vid dåvarande Sjöfartsinspektionen. Christer Bruzelius utbildade sig på Kungliga tekniska högskolan med inriktning på skeppsbyggnad. Efter avklarad utbildning 1983 arbetade han som inspektör för ett svenskt rederi som beställt fartyg på Leninvarvet i Polen.

  Nancy Brett

  Nancy Brett

  Nancy Brett is PhD student at Linköpings University studying the connections between the political, social and economic factors regarding the biogas development in Sweden from the perspective of regional and municipal actors. She is interested in how policy decisions and local conditions in the regions can help to progress or hamper the development of the biogas economy.

  Henrik Dahlsson

  Henrik Dahlsson

  Henrik Dahlsson är hållbarhetsansvarig på Scania Sverige, det svenska marknadsbolaget till Scania i Södertälje. Stödja förnybar försäljningen, bygga nätverk och sprida information är några av huvuduppgifterna. Scania Sverige har ett nätverk av 20 återförsäljare över hela landet, med en lokal hållbarhetsansvarig hos varje återförsäljare. Att bygga lokala marknader för biogas och andra förnybara drivmedel – det är nu den stora utmaningen för att klara transportsektorns klimat- och miljömål.

  Johanna Edelönn

  Johanna Edelönn

  Johanna driver sedan fyra tillbaka trafikskolan Kör Eco tillsammans med sin kollega Bosse. De satte upp en affärsplan med en tydlig idé – att starta en klimatsmart trafikskola. Det har blivit en stor succé och dom märker att allt fler kunder efterfrågar miljövänlig utbildning. Kör Eco är den första trafikskolan i Sverige som använder enbart förnyelsebart bränsle i form av biogas. Deras vision är att minimera verksamhetens avtryck på miljön och där ligger de idag i branschens absoluta framkant. Företaget använder endast begagnade inventarier, allt från datorer till möbler i lokalerna. De klimatkompenserar, undervisar med eleverna i grupp och arbetar med mjuka värden för att påverka kundernas beteende. De tar miljöproblematiken på allvar och vet att det är så mycket mer man ska lära sig än att framföra bilen på ett miljöanpassat sätt. Eleverna får definitivt något mer av Kör Eco än bara hjälp fram till körkortet.
  Kör Eco fortsätter rulla framåt – givetvis med biogas i tanken och den starka miljöprofilen kommer fortsätta utvecklas. Vem vet, i framtiden kommer vi kanske få uppleva Kör Eco på andra platser än i Linköping

  Jenny Edvardsson

  Jennie Edvardsson

  Jennie Edvardsson arbetar som sustainable transport business manager på Scania CV vilket innefattar att utmana och stötta marknadsbolagens arbete med att leda skiftet mot ett hållbart transportsystem. Detta genom att driva affärs- och kompetensutveckling för Scanias kommersiella nätverk och säkerställa att säljverktyg och andra stöttande verktyg och material lämpar sig dels ut ett hållbarhetsperspektiv och dels ur ett användarperspektiv. Jennie har en bakgrund inom marknadsanalys och har därefter en lång erfarenhet av att jobba med hållbara transporter och förnybara drivmedel på Scania, bland annat i rollen som produktchef för lastbilar som går på flytande biodrivmedel – i den rollen samt i nuvarande roll har Jennie varit delaktig i ett djupare och bredare arbete i ekosystemet för att säkra t.ex. bränsletillgång.

  Jörgen Ejlertsson

  Jörgen Ejlertsson

  Forsknings- och utvecklingschef på Scandinavian Biogas Fuels AB sedan starten av bolaget i december 2005 och adjungerad professor på tema M, Linköpings universitet sedan 2008. Han har en agronomutbildning och en forskarbakgrund inom mikrobiologi samt arbetat som processingenjör och processchef inom kommunal VA och biogasproduktion. Jörgens huvudsakliga uppgifter består i att ta fram och vidareutveckla processkoncept för rötning av olika substrat i SBFs befintliga produktionsanläggningar samt för nya investeringsprojekt.

  Mats Eklund

  Mats Eklund

  Mats Eklund är professor i industriell miljöteknik och vetenskaplig ledare för Biogas Research Center vid Linköpings Universitet.
  Han har en doktorsexamen från den tvärvetenskapliga forskarskolan vid Tema Vatten i Natur och Samhälle vid Linköpings Universitet och är professor vid den tekniska fakulteten sedan 2007. Han leder forskargruppen för Industriell och urban symbios och är grundare av det transdisciplinära kompetenscentrumet Biogas Research Center. Han är också initiativtagare till flera strategiska samverkansprogram mellan akademin, företag och offentliga aktörer som omfattar Stena metall, Tekniska Verken, E.ON, Lantmännen och flera kommuner/regioner. Han har handlett mer än femtio masteruppsatser, tio forskarstuderande till doktorsgrad och författat ca 50 vetenskapliga publikationer och analys, utveckling och spridning av hållbara lösningar. Andra uppdrag som styrelseuppdrag, granskare och rådgivare berör bland annat trädgårds- och miljöföretaget Econova, strategiska innovationsprogrammet Re:Source, Familjen Kamprads stiftelse, Energimyndigheten, Axolot solutions och Centrum för kommunstrategiska studier.

  Johan Eriksson

  Johan Eriksson

  Johan Eriksson är key account manager på Bilkompani Kalmar AB.
  Han håller även föredrag för företagsledare och anställda tjänstebilsåkare om de olika miljöalternativen som finns inom Volkswagen-koncernens utbud.
  Jobbar med avtalsskrivning mot företag, kommuner och regioner.
  Anordnar Kundaktiviteter för företag och privatpersoner med fokus på miljö. Målsättningen är att människor ska förstå att det är lika lätt att köra miljövänliga fordon som bilar med fossila bränslen.

  Björn Fredriksson Möller

  Björn Fredriksson Möller

  Björn jobbar som senior specialist på E.ON Energilösningar och ansvarar bland annat för miljö- och hållbarhetsfrågor i biogasverksamheten. Han har en doktorsexamen från LTH i kraftverksteknik och tidigare även jobbat med utvecklingsfrågor inom både koldioxidavskiljning och förgasning. Fokus nu ligger på mer på produkt- och policyfrågor rörande biogas, drivmedel och transporter. Han sitter även med i styrelse och programråd för f3 - fossil free fuels, är E.ON's representant i BRC - Biogas Research Center och i Energigas Sveriges styrmedelsgrupp.

  Porträtt Joakim Granefelt

  Joakim Granefelt

  Joakim Granefelt bor i en by som heter Hult utanför Alvesta och driver en gård tillsammans med sin bror, två söner samt två anställda. Verksamheten består i huvudsak av svinproduktion och växtodling.
  Joakims gård har, bland 10 andra gårdar, byggt Alvesta biogas för tillverkning av fordonsgas. Joakim har varit en av flera som hållit i detta projekt. Alvesta biogas har nu bedrivit biogasproduktion i 5 år. Vi producerar ca 20 GWh per år och förser 6 mackar med gas. Alvesta biogas har en anställd och sju andra som jobbar i beredskap. Vi tar emot gödsel från ägarnas gårdar plus matavfall, substrat från slakt och olika övriga avfall som ger gasproduktion. Allt substrat går ut till åkermark igen där det blir ny gröda.

  Ellenor Grundfelt

  Ellenor Grundfelt

  Ellenor Grundfelt är strategichef och ansvarig för styrmedelsarbetet på branchorganisationen Energigas Sverige. Här har hon närmare tio års erfarenhet av att vara länken mellan gasbranschens aktörer och politiken. Hon har ett stort intresse för styrmedel och drivs av att påverka politik och marknad i riktning mot ett hållbart samhälle. Under de senaste åren har Ellenor bl.a. varit projektledare för framtagandet av gasbranschens klimatfärdplan (inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige) och hon deltog även som expert i Biogasmarknadsutredningen.

  Linda Hagman

  Linda Hagman

  Linda Hagman är doktorand vid Linköpings Universitet och studerar specifikt de möjligheter som skapas när organiskt avfall från industrier rötas i biogasanläggningar. Hon intresserar sig för hur man kan skapa större mervärden ur de restströmmar som genereras vid olika typer av industrier och studerar just nu vilka faktorer som är viktiga för att utveckling av synergier kan ske.

  Stefan Halldorf

  Stefan Halldorf

  Stefan Halldorf är Lantbrukskonsulenten med förbättrad stallgödselhantering och minskad övergödning i fokus som sadlade om och blev biogaskonsult istället. Fortfarande är förbättrad stallgödselhantering verkligen i fokus. Stefan har arbetat både på Länsstyrelsen i Kalmar län och på Hushållningssällskapet, men driver sedan 2013 eget företag. Stefan arbetar med att hjälpa igång både små och stora lantbruksbaserade biogasanläggningar, och har skrivit de flesta av de rapporter om Biogasproduktion i Kalmar län som finns framtagna. Sedan 2007 kör han biogasbil, och är nu en av projektledarna i projektet BiogasBoost.

  Porträtt Douglas Heilborn

  Douglas Heilborn

  Douglas Heilborn är VD för Oxelösunds Hamn AB och Oxgas AB med 20 års erfarenhet från shipping och oljebranschen. Oxelösunds Hamn och Oxgas spelar en viktig roll i SSABs plan för att vara helt fossilfria år 2045 och där det första fossilfria stålet ska säljas redan år 2026. Fossilfritt stål innebär att behovet av biogas kommer att bli stort. SSAB är en av Sveriges största industrikunder inom energi. I Oxelösund utvecklas logistik- och energilösningar genom sjöfarten. Aktiv i arbetet med att flytta gods från väg till mer miljövänliga transporter till sjöss, genom bransch- och lobbyarbete.

  Henric Ipsen

  Henric Ipsen

  Henric Ipsen är vd för JL bilar i Kalmar AB som sedan 1995 är återförsäljare av SEAT & Cupra i Kalmar län. Henric coachar ett fantastiskt team på 18 personer med försäljning och service till företag kommun och privatpersoner.

  Tillsammans ser vi till att kunder väljer rätt bil och ett så miljövänligt alternativ som möjligt.

  Arne Jakobsen

  Arne Jakobsen

  Arne Jakobsen is General Manager for Wärtsilä Biogas Solutions. He has worked with biogas liquefaction technologies and market development for the last 10 years. Before joining Wärtsilä in 2007, he worked as Researcher at SINTEF Refrigeration for in Trondheim Norway for 12 years, developing systems with natural refrigerants for various applications in car industry, heat pumps, fishery, diary and super-markets. He holds a PhD within refrigeration.

  Porträtt Daniella JOhansson

  Daniella Johansson

  Daniella är Tekn. Dr. i Energi & Miljö med inriktning mot industriella energisystem och har erfarenhet av energisystemanalyser och tekno-ekonomiska beräkningar. De senaste åren har Daniella drivit projekt inom bioenergiområdet, med fokus på småskalig kraftvärme och byte från fossilt till förnybart i industrin och transportsektorn. Under 2019/2020 genomförde Daniella en förstudie kring möjligheter för förnybar vätgas som drivmedel i Kronobergs län. Daniella är även utbildad till civilingenjör inom Kemiteknik på Chalmers. Har jobbat på Energikontor Sydost sedan 2015 och har tidigare erfarenhet som konsult på WSP.

  Hannele Johansson

  Hannele Johansson

  Hannele Johansson arbetar sedan 2004 på Energikontor Sydost som projektledare för såväl regionala, nationella som europeiska projekt inom energieffektivitet och förnybar energi. Hannele tog över det regionala nätverket Biogas Sydost 2011 och har sedan dess lett arbetet i syfte att öka produktionen och användningen av biogas i sydöstra Sverige.

  Håkan Jönsson

  Håkan Jönsson

  Håkan Jönsson är sedan 2018 VD för IVECO i Norden och har 15 års erfarenhet från fordonsbranschen i olika roller både i Sverige och internationellt. IVECO är den enda aktören med komplett utbud av fordon för biogas som sträcker sig från transportbilar till tunga lastbilar och bussar.

  Hans Kättström

  Hans Kättström

  Ordförande och grundare till Nordic Gas Solutions och Polargas.
  Nordic Gas Solutions är ett renodlat ingenjörsbolag som åtar sig entreprenader. Vi utvecklar och bygger tankstationer för gas och även flytande gas. Bolagets affärsidé är att ständigt utveckla nya kostnadseffektiva tankstationslösningar för biogas. Sedan start har bolaget halverat kostnaden för att tanka gas och nu även tagit fram en teknik som resulterat i stora besparingar för LBG tankning.
  Polargas är ett nystartat företag som ska äga och driva tankstationer för biogas. Polargas erbjuder en ny affärsmodell där biogasproducenter som inte har råd att bygga egna tankstationer kan sälja sin produkt och själva behålla en större del av vinsten.

  Elvira Laneborg

  Elvira Laneborg

  Elvira Laneborg är miljöutvecklare på Kalmar kommun och driver övergripande miljö- och klimatarbete. Elvira ansvarar för arbetet med att få till fler biogasmackar och mer lokal produktion av biogas, omställningen av den egna fordonsparken samt intern och extern utbildning och kommunikation. Hon är initiativtagare till Kalmar läns projekt om kommunikationsinsatser gentemot allmänhet och näringsliv, BiogasBoost. Elvira har i tidigare arbete möjliggjort etableringen av det första (och snart det andra) biogastankstället på Öland och även arbetat med biogas och omställningsarbete på europeisk nivå genom diverse samarbetsforum mellan Europas öar samt utbildat delar av EU-kommissionen kring biogas.

  Porträtt Johan Laurell

  Johan Laurell

  Johan Laurell är sedan 2019 anställd vid Energigas Sverige som projektledare och nationell samordnare för Drive LBG – Innovationskluster för flytande biogas – finansierat av Energimyndigheten och ett 60-tal medverkande externa aktörer. Johan är civilingenjör och har närmare 20 års erfarenhet inom främst avfalls- och biogasområdet men har även gedigen kunskap inom livsmedelsproduktion och lantbruksfrågor, både från privat och offentlig verksamhet. Han var från 2009 chef för biogasverksamheten vid forskningsinstitutet RISE och ledde där även RISE biobränsleprogram under sju år. Johan har alltid verkat för ett starkt nationellt samarbete, lyhört mot omvärlden, så att AB Sverige ska kunna matcha större utländska aktörer och därigenom fortsätta vara attraktiva på en global marknad. Läs mer på drivelbg.se.

  Axel Lindfors

  Axel Lindfors

  Axel Lindfors är doktorand vid Linköpings Universitet och Biogas Research Center. Han är civilingenjör i energi, miljö och management och forskar om hur man kan analysera effekter på samhälle och hållbarhet av olika tekniska lösningar, som biogas. Han har bland annat utvecklat ett verktyg för att integrera de svenska miljömålen i offentlig upphandling, studerat förutsättningar för genomförande av biogaslösningar genom deltagandeprocesser och analyserat bredden av samhällseffekter av olika transportlösningar.

  Peter Maksinen

  Peter Maksinen

  Peter Maksinen är VD för FordonsGas Sverige AB, en del av Air Liquide koncernen. Han är civilingenjör i energi och har jobbat i ledande befattningar med energifrågor inom el, värme och gas i snart 20 år på de västsvenska energibolagen. På FordonsGas driver vi utvecklingen av biogasprojekt med cirkulär ekonomi och hållbarhet. Vi arbetar i alla kundsegment med bussar och publik försäljning samt flytande biogas till tunga transporter.

  Sohrab Moshiri

  Sohrab Moshiri

  Jobbar som Försäljningschef på Scandinavian Biogas sedan årsskiftet med fokus på affärsutveckling och att öka biogasens användning. Är Civilingenjör inom Kemiteknik och har arbetat inom gas- och energibranschen över 10år både nationellt och internationellt.

  Jerry Murphy

  Jerry Murphy

  Professor Jerry Murphy is Professor of Civil Engineering, the 12th person to hold the post since 1849. He was awarded the Engineers Ireland Excellence Award (2015) for best paper/presentation, The Marine Industry Award for Excellence in Marine Research (2017), an adjunct professorship in University of Southern Queensland (2018), a fellowship of the Irish Academy of Engineers in 2019

  He is Director of the SFI-funded MaREI Centre for Energy, Climate and Marine, which includes for 200 researchers, 50 industry partners and 12 third level institutes. He is a leading authority on advanced fuels and the circular economy with more than 140 peer review journal papers (h-Index of 52). He has supervised 31 postgraduates and currently leads a team of 15 researchers.

  Professor Murphy leads the Biogas Task of the International Energy Agency Bioenergy and has authored/edited numerous IEA Bioenergy reports and provided expert evidence to the IEA and the European Commission.

  Corona-pandemin gör att Jerry Murphy medverkar via webb.

  Johanna Norup

  Johanna Norup

  Johanna Norup jobbar med biogas på Purac, som designar och bygger anläggningar inom vattenrening och biogas. Hon är civilingenjör i ekosystemteknik och började på Purac som trainee, därefter processingenjör och är idag marknadsområdesansvarig för Puracs erbjudanden inom biogas. I rollen ingår bland annat att övergripande ansvara för och utveckla Puracs tekniska och kommersiella tjänster inom området. Purac har funnits i branschen sedan biogas blev aktuellt och har erfarenhet från flera tusen projekt över stora delar av världen. Företaget har till exempel varit med att uppföra biogasanläggningen More Biogas utanför Kalmar samt KSRRs förbehandlingsanläggning för matavfall. Ett annat exempel är Biokraft i Trondheim, Norge – som är en av världens största biogasanläggningar med produktion av flytande biogas. Purac har också en väl utbyggd service och eftermarknadsorganisation med lokala kontor på flera ställen i Sverige.

  Henrik Olsson

  Henrik Olsson

  Henrik Olsson är civilingenjör i energisystem och jobbar som projektledare vid RISE inom området biogasproduktion och biologisk avfallshantering. Henrik jobbar främst med processtekniska frågor kopplat till biogasprocessen kopplat till sönderdelning, omrörning, småskalig uppgradering, pilotförsök och förstudier.

  Thomas Prade

  Thomas Prade

  Thomas Prade är docent på institutionen för biosystem och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp och leder gruppen Biogasens roll för Bioekonomin vid Biogas Research Centre. Thomas har en doktorsexamen inom teknologi och han har erfarenhet av systemstudier och tekno-ekonomiska utvärderingar. Thomas forskning fokuserar på integrationen av produktion av livsmedel, foder, material och energi från jordbrukets grödor och restprodukter. Han undersöker nya sätt att intensifiera jordbruksproduktionen och främja ekosystemtjänster utan att påverka livsmedels- och foderproduktionen negativt

  Anna Schnürer

  Anna Schnürer

  Anna Schnürer är expert inom området anaerob mikrobiologi. Hon har sedan slutet av 80-talet forskat kring biogasprocessens biologi med målet att förstå och förbättra processens effektivitet och funktion. Under senare år har hennes forskning breddats och innefattar nu också frågor kopplade till möjligheten att använda biogassystemet för att omvandla organiska restströmmar till andra värdefulla produkter, som kemikalier eller foder. Anna Schnürer är Professor vid SLU och har också vid tillfället forskningssamarbete med Linköpings universitet inom BRC (Biogas research center).

  Porträtt Per-Göran Sigfridsson

  Per-Göran Sigfridsson

  Per-Göran Sigfridsson är Lantmästare och lantbrukare och en av grundarna av More Biogas Småland AB. Per-Göran är styrelseledamot i bolaget och har under åren 2015-2019 varit dess Verksamhetsledare samt också för Kalmar Biogas AB. Erfarenhet i uppstarten av en processverksamhet med dels öka gasproduktionen tillsammans med en ny driftspersonalgrupp men inte minst med lantbruksbakgrunden hitta en substratmix och biogödselmarknad och utveckla den.

  Caroline Steinwig

  Caroline Steinwig

  Caroline Steinwig har arbetat med biogas- och biogödselfrågor på olika sätt och i olika roller sedan 2011. Sedan fem år tillbaka är Caroline rådgivare inom området biologisk återvinning på branschorganisationen Avfall Sverige. Innan dess har hon jobbat som affärsutvecklare och konsult med fokus på biogasprojekt kopplat till produktion och gasinfrastruktur.

  Karin Tonderski

  Karin Tonderski

  Karin Tonderski har forskat och undervisat vid Linköpings Universitet (LiU) om frågor som rör kväve och fosfor sen tidigt 90-tal, och också gärna deltagit i dialoger med myndigheter och andra aktörer. Fokus var länge hur olika typer av våtmarker kan användas för att "rena" vatten och cirkulera näringsämnen. Gradvis har intresset skiftat till frågor som rör hur vi som samhälle kan använda våra näringsämnen mer effektivt. Hon leder nu forskningsprogrammet Ökat värde ur digestat från avd. Industriell Miljöteknik vid LiU.

  Beatrice Torgnyson Klemme

  Beatrice Torgnyson Klemme

  Beatrice Torgnyson Klemme är VD för Biogas Öst & BioDriv Öst. 2008 fick Beatrice uppdraget att starta upp projektet Biogas Öst. Sedan dess har verksamheten utvecklats till en framgångsrik medlemsägd samverkansorganisation som verkar för såväl biogasens utveckling som hela transportsektorns omställning till förnybara drivmedel i sex län i östra Mellansverige. De senaste åren har organisationen bedrivit ett omfattande arbete inom offentlig upphandling av fordon och transporttjänster.

  Michael Wallis Olausson

  Michael Wallis Olausson

  Michael Wallis Olausson har en bakgrund som Överstelöjtnant i Försvarsmakten, men lämnade den banan 2004 för att arbeta som managementkonsult på Deloitte. Sedan 2009 jobbar han på Scandinavian Biogas och han är VD för Scandinavian Biogas svenska verksamhet, inklusive Mönsterås Biogasproduktion AB. Michael är också styrelseledamot i Scandinavian Biogas norska dotterbolag Biokraft AS. 

  Ulrika Welander

  Ulrika Welander är professor i bioteknik vid Linnéuniversitetet. Hon har en doktorsexamen från Lunds tekniska högskola. Ulrika jobbar främst med utvärdering och utveckling av biogasprocesser för substrat som inte utnyttjas i någon betydande omfattning i produktionsskala. Hon har författat ca 50 vetenskapliga publikationer. Ulrika har byggt upp ett laboratorium med biogasprocesser i 30-450 liters skala vid Linnéuniversitetet.