Matens hus

2020-09-15

Nu går det att skicka in en intresseanmälan om att etablera Matens hus.

Matens hus är ett koncept som vill öka intresset och marknaden för mat från Kalmar län samt bidra till en mer medveten och hållbar konsumtion. Det är också en del i arbetet med vårt läns livsmedelsstrategi, där det övergripande målet är att fler människor ska välja livsmedel från Kalmar län och att branschen, långsiktigt och hållbart, ska öka sin konkurrenskraft, produktivitet och innovationsförmåga.

En förstudie "Förutsättningar för ett Matens Hus i Kalmar län" har genomförts och redovisar tre konceptspår där individen kan möta maten, från ett unikt fysiskt besöksmål med nationell dragningskraft till mer decentraliserade, regionala och digitala initiativ. De kan genomföras på olika ambitionsnivåer och kan också kombineras, helt eller delvis. Hur det blir är det ingen som vet utan det kommer det fortsatta arbetet att visa, som är tänkt att göras i flera steg, med ekonomiskt stöd av Region Kalmar län.

Första steget är att offentliga aktörer, stiftelser eller annan icke vinstdrivande huvudman nu kan skicka in en intresseanmälan för att få etablera Matens hus.

>> Läs mer om Matens hus och intresseanmälan här.