Klimat att växa i – Regional utvecklingsstrategi

En gemensam färdplan för Kalmar län 2030, framtagen av länets aktörer tillsammans.