Länsgemensam ledning i samverkan

Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län

En länsgemensam ledningsgrupp som består av social- och omsorgschefer, representanter från regionens ledningsstab samt regionens förvaltningschefer inom hälso- och sjukvård, primärvård och psykiatri leder det arbete som sker i samverkan mellan socialtjänst och regionen.

Målet är att modellen för samverkan långsiktigt ska försörja regionen med ett praktiskt verksamhetsstöd och stimulera till goda insatser som kan ge förbättringar för patienter och brukare samt att utveckla arbetssätt.

Organisationsskiss- Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård

Länsgemensam ledning i samverkan