Tillsammans HoS 19 mars

2019-03-03

Här hittar du programmet för Tillsammans hälso- och sjukvård den 19 mars.

Program 19 mars 2019

09.00 Välkommen! Anmälan och fika

09.30 Region Kalmar läns strategi för omställning till nära vård

  • Region Kalmar läns övergripande mål och strategi samt varför vi behöver enmer nära vård - Ingeborg Eriksson, regiondirektör
  • Nuläge digital omställning - Magnus Persson, utvecklingsdirektör
  • Så utvecklar vi nya arbetssätt i omställning till en nära vård - Maria A Hilberth, samordnare nära vård

Gruppreflektion om aktuellt läge och behovet av omställning

10.15 Berättelse från vardagen

Patient och anhörig berättar om sin resa genom hälso- och sjukvården.

10.45 Gruppdiskussion

Omställning till en mer nära vård med stöd av digitala arbetssätt och individens delaktighet – hur vi når framgång tillsammans? Diskussion i grupper och reflektion i helgrupp.

12.00 Lunch

13.00 Ett mer person- och familjecentrerat arbetssätt och nästa steg i vården

  • Vinster i att se kraften hos de människor vi möter kopplat till aktuell forskning - Magnus Persson
  • Vad lärde sig Ortopedkliniken i Oskarshamn av att arbeta medpatientkontrakt?- Maria A Hilberth och verksamhetsrepresentanter

13.45 Gruppdiskussion inkl. fika

Hur kan vi tillsammans skapa trygghet för patienten och visa på nästa steg i vården? Diskussion i grupper samt reflektion i helgrupp.

14.45 Summering och avslutning av dagen

  • Nästa steg i nära vård arbetet inom hälso- och sjukvården tillsammans - hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist, primärvårdsdirektör Niklas Föghner, psykiatridirektör Florence Eddyson Hägg
  • Avslutning - Ingeborg Eriksson