Skicka remiss till oss

Medicinmottagningen, Västerviks sjukhus
Remissmottagare, skriv: Palliativa enheten

Remissen bör innehålla:

  • Diagnos, kort om sjukhistoria
  • Aktuella symtom och vårdbehov
  • Pågående sjukdomsmodifierande behandlingar
  • Patienten är informerad om remissen och samtycker
  • Brytpunktssamtal har ägt rum och är dokumenterad i patientjournal (patienten har informerats om vårdens inriktning och dess syfte)