Arbetsgrupper

I dessa arbetsgrupper är fler involverade som arbetar operativt inom respektive område. Ytterligare grupper kan komma att tillsättas under processen.

Personal och verksamhetsövergång


Ansvariga: Helen Nilsson, HR-direktör landstinget, Helena Fristorp, personal- och administrativ chef regionförbundet  

Ekonomi

Ansvariga: Ingeborg Eriksson, tf landstingsdirektör, Helena Fristorp samt Tina Erlandsson, ekonomichef regionförbundet

Varumärke, intern och extern kommunikation

Ansvariga: Joachim Levin, kommunikatör landstinget och Emma Rydh, kommunikatör landstinget

Administrativa stödsystem inkl IT

Ansvariga: Ann-Sofie Dejke, kanslidirektör landstinget och Helena Fristorp

Ärendehantering

Ansvariga: Ann-Sofie Dejke, Helena Fristorp och Ulrika Cederholm